Björn Jäderås

Skulptur
Gjuteriet i Hakefors, Gäddeviksås

info@bjk.g.se

www.bjk.g.se

www.skulptorforbundet.se/medlemmar/bjorn-jaderas

Skulpturer:
Mina skulpturer är vanligen idébaserade. Ofta vardagsföremål i vardagen kanske i udda skalor. Men också formskulptur i mindre omfattning.
Kan jag hitta en humoristisk vinkling så tar jag gärna med den.

Tekniken:
Brons i tekniken cire perdue är vanligaste materialet (jag gjuter själv). Men jag jobbar även med betong, sten, gips, trä mm. Gärna i kombination med brons.

Under rundan 2018:
Omkring kl 14 båda dagarna kommer jag att demonstrera konstgjutning av brons.

Björn Jäderås
Hakefors 3, SE-362 92 Tingsryd
Phone +46 70 51 851 43

Hål i fickan Cire perdue brons Längd 40 cm
Camarosaurusägg Cire perdue brons och trä Höjd 25 cm
Vinterrustad Cire perdue brons och spegelglas Längd 30 cm