För en billig peng kan även du stötta kulturen i Tingsryds kommun! Vill du synas i foldern och på hemsidan? Har vi missat din länk?
Klicka här och skicka oss ett mail!
Vi låter sponsorerna från 2019 stå kvar och hoppas att de är med på rundan 2022 då vi gör en redig broschyr igen.

Sponsorer för Konst & Hembygdsrundan 2021 är Studieförbundet Vuxenskolan, Tingsryds kommun och Sparbanken Eken.