Tingsryds konst och hembygdsrunda 2021

Efter möte i arbetsgruppen har beslutats att konst och hembygdsrundan kommer att genomföras som vanligt första helgen i september!  alla konstnärer och hembygdsgårdar kommer att se till att göra sin verksamhet/utställning pandemianpassad! Vår vanliga folder kommer inte att tryckas utan det blir en enklare variant!

Konstnärer som har lämnat en lotterivinst för 2020 kan ha kvar den, för dem som inte kommer medverka så får vinsten hämtas på biblioteket i Tingsryd innan 15 maj! Vinsten tillfaller annars lotteriet!

Inbjudan som har gått ut via mail och ska vara inlämnad innan den 15 maj!