Tingsryds konst och hembygdsrunda 2017

Alltid första helgen i september, hela Tingsryds kommun (mer information kommer). År 2018 äger Konst och hembygdsrundan rum den 1-2 september, båda dagarna mellan kl 10:00 och 17.00.  Aktuell information, ändringar och rättelser läggs ut på hemsidan under fliken nyheter på första sidan. Brochyren finns att hämta på Tingsryds bibliotek (men inte ännu).