Till dig som vill medverka

Under Tingsryds Konst & Hembygdsrunda deltar dels konstnärer och konsthantverkare som blivit bedömda och godkända av Tingsryds konstförening och dels konstutställare och hantverkare inbjudna av hembygdsföreningarna. Det beror på att vi har ett samarbete där två föreningar samarbetar med samma runda, d vs Tingsryds konstförening och Hembygdskretsen i Tingsryds kommun.

Varje år har konstföreningens ett styrelsemöte där sökande till konst & hembygdsrundan bedöms. Vill du vara med 2022 ska du kontakta Konstföreningens ordförande Margarteha Borgehed 072-534 54 65, mejl: margarethaborgehed@gmail.com  
Är du redan godkänd tidigare år behöver du inte ansöka igen. Då får du inbjudan automatiskt. Konstföreningens beslut kan inte överklagas men du är välkommen att söka igen nästa år om du får avslag. Några kriterier som ligger till grund för bedömningen.

  • Du måste ha en anknytning till kommunen.
  • Utbildning och tidigare utställningar kan vara av vikt.
  • Uppfyller det krav ur ett etiskt perspektiv (t ex stötande eller hets mot folkgrupp).
  • Konstnärliga kvaliteter

Till övriga konstutställare och konsthantverkare som vill ansöka om att delta under Tingsryds Konst & Hembygdsrunda, kontakta någon av föreningarna i Hembygdskretsen. Om du ställer ut på en hembygdsgård  kommer du få en blå kartnål på kartan.

Saker att hålla reda på när du deltar på Tingsryds Konst & Hembygdsrunda.

Om du är Konstnär/Konsthantverkare, bedömd av Tingsryds konstförening och har röd kartnål på kartan, måste du vara medlem i Tingsryds konstförening, medlemsavgift 200 kr/år. Inbjudan till konstrundan skickas ut tidigt, jan – feb. kontrollera noga vilket datum den ska vara tillbaka. Notera att du ska skicka tillbaka blanketten även om du inte tänker delta innevarande år.

Lämna in din vinst i tid! Du ska lämna in en vinst som är representativ för ditt arbete till Konstlotteriet. Det är viktigt att din vinst visar vad du gör då den kommer på bild i foldern som delas ut till allmänheten. Då Konstlotteriet tillhör Konstföreningen och finansierar deras inköp av konst under året så gäller detta inte hembygdsföreningarna och deras gästutställare.

Hämta ut och sälja lotter! Du ska hämta ut minst 25 lotter innan rundan och ha till försäljning på rundan. Ha lotterna väl synligt i din utställning och påminn dina besökare om att köpa dem. Du kan återlämna lotter du inte har sålt fram till den 1 dec. då vi avslutar lotteriet. Lotteriet startar officiellt vid Tingsryds marknad i slutet av juli och då kan du börja hämta ut lotter.

Sätt upp minst 2 stora affischer och dela ut foldrar i din omgivning, foldrar och affischer finns att hämta på Tingsryds bibliotek. Markera din utställningsplats med rödvita vindbollar så att besökarna hittar fram. Tänk dig att du är besökare som inte känner till trakten och placera ut så många vindbollar, pilar m.m. som du tror behövs.