Ewa Schander

Smycken av återvunnet material. Digital konst

Hakefors 3, Tingsryd
Mobil: 073-033 74 22
E-post: ewa.schander@hotmail.com
www.tingsrydgruppen.se 
www.svenskakonstnarer.se

Delvis handikappanpassat

Som barn på 1940-talet, fick jag vaxkritor och omslagspapper och det blev början...
I alla skeden av mitt liv har jag gjort bilder, experimenterat med olika material och uttryck, upptäckt nya världar och genom bildskapandet fått utlopp för känslor som jag saknat ord att beskriva - en säkerhetsventil...

MEDLEM: Tingsrydgruppen, Konstnärscentrum Syd, BUS, Svenska konstnärer.
www.tingsrydgruppen.se
www.svenskakonstnarer.se

REPRESENTERAD: Malmö Museum, Malmö kommun, Tingsryds kommun,Växjö kommun, Älmhults kommun, Kronobergs läns Landsting, Olofströms kommun, privatsamling Tampa USA.

UTSTÄLLNINGAR: Separat och i grupp på flera orter i Sverige sedan 1970.
Tyskland, Holland, Schweiz, Spanien, Polen, Norge och Danmark tillsammans med Tingsrydgruppen.

Deltagit i Tingsryds Konst & Hembygdsrunda sedan starten 1981.