Konst o hembygdsrundan år 2021, läs mer under rubriken Årets runda

2021-03-24

Trots rådande omständigheter kommer vi försöka genomföra konst och hembygdsrundan första helgen i september 2021, då hoppas vi att många människor är vaccinerade, vår vanliga folder kommer inte att tryckas utan ett enklare informationsblad! Varje utställning/verksamhet ska vara pandemianpassad! Läs mer under fliken Konst o hembygd, under rubrik, Årets runda!