Södra Sandsjö Hembygdsförening

www.sodrasandsjohf.se

35. Hembygdsgården, Dångebo
Lokala utställare. Lotteri och kaffeservering.

36. Dalgångsstugan, Konga Öppet endast söndag med bakning av kolbullar.

37. Soldattorpet i Idemåla Pia Lundgren, Skatemåla Tingsryd, ställer ut akvarell.
Servering med hembakat. Lotteri. Idemåla Byförening idemalagard@gmail.comSödra Sandsjö Hembygdsgård.
Oséenska gården.
Hembygdsgården uppfördes år 1818 av pastor Bengt Oséen. Gården var i släktens ägo till 1958. Då den donerades till vår Hembygdsgård.

Något om vår verksamhet:
Den 6 juni hissar vi flaggan på Hembygdsgården. Medhavd frukost och fin samvaro. Årets stora begivenhet är midsommarafton. Dans kring majstången, folkdans, musikunderhållning, temautställning, servering m.m.
Ängsslåtter sista onsdagen i juli månad med slåttergröt och kaffe.
Byavandring. Syftet är att sprida kunskap om hembygden.
Vi deltar också i Konst- och hembygdsrundan första helgen i september månad.
Under juli månad är det öppet i Hembygdsgården söndagar kl. 14.00 – 17.00. Vi har olika teman och våffelservering. Då kan man också studera byggnaderna och samlingarna.
Föreningen äger flera intressanta byggnader, bl.a. Gropanässtugan, en prästgård med anor från 1600-talet och Dalgångsstugan vid Ronnebyån, en autentisk backstuga från 1800-talet.
Hänvändelse vid övriga tider för besök ring tfn 070-2036575 eller 073-0936223.

Dalgångsstugan
Oséenska gården
Gropanässtugan