Eva-Lena Mansson

Konst i olika material

Linneryds Gamla By, torpet någolunda.

Eva-Lena Mansson
Torpet Någolunda
Linneryds gamla by
36024 Linneryd

nagalunda@gmail.com

www.torpetnagolunda.se

Jag var fem år när jag med hjälp av papper, pennor och färger upptäckte att jag kunde utrycka det som inte alltid kunde sägas med ord. I konsten har jag genom åren kunnat tillåta mig att vara glad, lycklig, ledsen, arg och besviken.

Konstutställningarna har genom åren varit många, konsten är representerad på många ställen i landet, bland annat Sveriges Riksdag.
I mitt konstnärskap har jag bedrivit ett forskningsprojekt med inriktning på barns kreativa skapande. Projektet syftar till att skapa förståelse kring barns sätt att ta in, hantera, analysera och bearbeta ny kunskap.
Pedagogiken är diarifört på Kulturdepartementet tillsammans med boken ”Så skapar tanken”. Jag har även undervisat och utarbetat en kursverksamhet från boken Så skapar tanken.


VI SES FÖRSTA HELGEN I SEPTEMBER!


Växtfärgning
Keramik
Ullkonst