Björn Gidstam

Akvarell, grafik, måleri, teckning

Aramogården,
Hunnamålavägen, 4 km söder om Urshult.
36095 Urshult
070 514 03 36
bjorngidstam@gmail.com
www.bjorngidstam.se

Född 1938
Utbildning: Konstfack HKS 1956-61

Medlem i KRO (Konstnärernas Riksorganisation)
ST (Föreningen Svenska Tecknare)
BUS (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige)
SMKF (Smålands Konstnärsförbund)
KC (Konstnärscentrum syd)

Något om min bakgrund:
När jag 1980 bosatte mig i Småland och Urshult hade jag en mer än 20 år lång och händelserik karriär som bildkonstnär i Stockholm bakom mig.

Min första riktiga separatutställning skedde redan 1957. Jag har nu varit verksam som professionell konstnär på heltid i närmare 60 år.

Sedan jag 1963 fick mitt första stipendium av Bildkonstnärsnämnden i Stockholm har jag genom åren tilldelats en lång rad stora stipendier och kulturpriser.

Mina verk har varit utställda på de stora konstmuseerna i Stockholm samt ett flertal länsmuseer, konsthallar, konstmässor, gallerier och konstföreningar runt om i Sverige. Samt utomlands i Minneapolis i USA, Slupsk i Polen, Berlin och Bremen i Tyskland, Amsterdam i Holland, Keuruu i Finland och Solröd, Köpenhamn i Danmark.

Är representerad med egna verk (oljor, akvareller, teckningar) på Moderna Museet i Stockholm, Nationalmuseum i Stockholm, Statens Konstråd, H M Gustav VI Adolfs samling, American-Swedish Institute i Minneapolis samt flera museer, universitet, länsstyrelser, landsting, kommuner och privata samlingar.

Som författare har jag gett ut 13 böcker illustrerade med egna bilder, ett dokumentationsarbete av olika svenska kulturlandskap, som startade redan 1970. Därutöver illustrerat mer än 300 böcker av andra författare. Som tidningstecknare utförde jag, i synnerhet under 1960-talet, stora uppdrag åt t ex Stockholms-Tidningen, Dagens nyheter, Aftonbladet och Expressen inom kultur och reportage.

Min till ytan största oljemålning på duk, "Människans ström genom världen", beställdes som utsmyckningsuppdrag när Hotel Royal Corner i Växjö byggdes 1984. Den är 7,5 m lång och 1,8 m hög och är placerad i hotellets entréhall.

Resor och möten med främmande kulturer har betytt oerhört mycket för min konstnärliga verksamhet och jag har i studiesyfte sedan 1959 gjort stimulerande kultur- och målarresor i olika delar av världen.

Som traditionell friluftsmålare har jag på resorna flitigt använt mina pennor, penslar, färger och kamera. Har fantastiska minnen av hur jag stretade runt på de grekiska öarna med mitt stora tunga träskrin med oljefärger, palett, staffli och rullar med målarduk i början av 1960-talet. Och ännu tidigare som ensam konstnär på landsbygden i ett på den tiden turistfritt Spanien.

Porträttmåleri är ett annat av mina specialområden. Mottager beställningar på "objekt" i alla åldrar. Till mina återkommande officiella uppdrag hör porträtt i olja av landshövdingar, rektorer, generaldirektörer, forskare och företagsledare runt om i Sverige. I mitt fria måleri vill jag helst framhålla Färgglädjen, Ljuset, Känslan och Sensualismen – i t ex ett innerligt kvinnoporträtt, ett skirt vårlandskap,ett fång mogna äpplen eller det skimrande ljuset i rörligt levande vatten...

Ett av mina senaste större arbeten är att på uppdrag av Göteborgs stift
måla officiellt porträtt i olja av biskop Per Eckerdal i Göteborg.

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4

  Bild 1   I gyllene morgonsol                   89x73 cm  olja
        2   Mogen frukt                               48x48       olja
        3   Då den drömlika dimman lättar   89 x 116   olja
        4   Just när solen bryter fram          89 x 73    olja