Siri Jarring

sk, Övrigt=Tuschteckning
Utställningsplats, Smöramåla Keramik Urshult

www.sirijarring.com