Föreningen Rösmåla Skola

Rösmåla Skola
Utst. Rössmålas historia
Sommarutställning 2014besök vår hemsida: www.hembygd.se/rosmala-skola