Väckelsångs Hembygdsförening

www.hembygd.se/vackelsang

43. Väckelsångs Hembygdsgård:Sune och Elisabeth Danielsson, träarbeten, väskor och stickat. Henrik Petersson, naturbilder.
Daisy Hellgren, smycken. Daniel Hellgren, trädgårdskonst, plåt och armeringsjärn.
Försäljning av böcker, tygkassar och honung. Slagruta. Lotteri. Servering av kaffe och våfflor.

Väckelsångs Hembygdsgård i Tingsryds kommun ligger vackert belägen jämte gravkullar som anses vara från 500-600 talet bevuxna med stora ekar och på försommaren täcks kullarna av liljekonvalj. Föreningen bildades 1932. Första huset som flyttades till hembygdsparken var en ryggåsstuga som kallas Jängastugan, namnet har den fått av snickaren Johan Jäng som bodde i stugan ända tills sin död 1930, han var en mycket uppskattad speleman i trakten.
Då samlingarna växte inköptes gamla Ingelstad Gästgiveri och plockades ner och återuppbyggdes i hembygdsparken.  I denna byggnad finns museum, bibliotek och första våningen uthyres till kalas mm. Föreningen har även sina olika sammankomster där. En tredjedel av kyrkstallarna har också flyttats till parken, där finns bl.a. skolsal, vävsal, jordbruksredskap, skomakeri och bruksföremål från 40-50-60 talet.
Postkur och uthusbod finns också samt visningsbigård där man kan se hur bina arbetar.
Vid Ängaholm mot Hyllesbol finns en backstuga som kallas Brunns-Linas stuga.
Föreningen har nyttjanderätt till smedjan i Botahult.

Vid uppfarten till hembygdsgården står MC-kossan röd och vacker. Den invigdes år 2001.Väckelsångs Hembygdsgård
Jängastugan och Stallarna
MC-kossan