OBS OBS OBS

2019-10-04

Utvärderingsmöte

utvärderingsmötet den 24/ 10 kl 18:00, byte av lokal, renoveringen av biblioteket är fortfarande i gång, Ny lokal är en av Börjes lokaler, ett grönt hus mitt emot hästaffären!!, Det kommer finnas fika!